Telefon:019-611 40 19

Projektering, allt i fas med projektet

Projektering, just i början då alla vägar är öppna är det som allra viktigast att man söker professionell hjälp. Att anlita hjälp med projekteringen är en av grundpelarna för ett lyckat resultat. En rutinerad inredare ser liksom en läkare snabbt vilka åtgärder som krävs. Eva Sape hjälper till med funktionslösningar, färgsättning, möbleringsplaner, om- och tillbyggnader, kök- och badrumsplanering, planering av uteplatser.